drabbes (m.) II

drabbbois (m.)

BO

drabb-bois (s. m.)

drabb-bois (s. m.)

1) d. s. s. › 1) drabbhâz.

2) iflg. LærerO. d. s. s. {-drabbhâz 2-} , ›I. 2 drabbes.

IIdrabbes (s. m.)

drabbes (s. m.)

i flg. Skovgaard og Esp (“høres f. Ex. i Gudh., men sjeldent”) benævnelse på en sej snotklump (= snördalk); ordet synes nu forsvundet; vel til {-drabba II.-}; jfr. J P Møller (som tilføjelse til Skovgaards: “det samme som dallk”) “har dog en forskjellig Betydning saasom en Klat.”

Espersen

Drabbes (m.)

høres f. Ex. i Gudh., men sjeIdent, som Betegnelse paa en seig Snotklump = snördalk. Skougaard har ‹drabbes› alene i denne Bemærkelse. Tvivlsomt, om det er at henføre til eet af de foregaaende Ord, eller det er s. O. s. Østg. dabb stor, seig Klump af Sliim el. Lign.: altsaa med indskudt rdrabbes› — dabbes, ligesom f. Ex. ‹fråkujnelier› — fåk. (s. s.).

Drabbes, drabbhās, drabbois (m.)

s. Drabba 1. 2.

Drabbes, drabbhās, drabbois (m.)

s. Drabba 1. 2.

Lærernes Ordbog

Drabbøis

= drabbes.