dor(r)jen (adv.)

Espersen

Dorjen (adv.)

altid, uafbrudt, i eet væk: ‹äda, träla dorjen›, spise stedse, trælle altid; jfr. Nsk. dorgen, dorgende, ganske, aldeles; Jsk. dorgen d. s. i Forbindelsen: dorgen væk, reent væk, forbi; Gottl. dårgänes, bredfuld. Disse Ord ere maaskee af fremmed Oprind., samlg. Tsk. durchgehends, adv., overalt, allevegne; uden Undtagelse, heelt og holdent.