dovvel, dovveler, dovvler (adj.)

Espersen

Dovvel, dovluer (adj.)

t; u-ut

Dovvel ogsaa (Vestl.) dovluer

1) dobbelt (mods. enkelt): ‹ejn dovvel bäjnkj›, ‹dovla darra›; Nsk., Sv. dubbel; Engl. double; Tsk. doppelt.

2) fig. tvetydig, falsk: ‹ejn dovluer (eller dovvel) majn›, tvetydig Person; Eng. double; Lat. duplex; i Sv. og Tsk. kun i Sammensætninger.