drâ (v.) II

Espersen

Drā (v. tr., v. intr.)

drār-drau-drād

drage (jfr. träjkkja): ‹dra fisk (lijggja på sjöjn å dra fisk)›, fiske Torsk med Snøre; ‹dra på sei› = ‹dra klär på› (ikke: ‹träjkkja›); ‹dra garn›, ‹dra linan å lätted›, ‹dra reved opp› (s. Majnsa).