drabbes (m.) II

Espersen

Drabbes (m.)

høres f. Ex. i Gudh., men sjeIdent, som Betegnelse paa en seig Snotklump = snördalk. Skougaard har ‹drabbes› alene i denne Bemærkelse. Tvivlsomt, om det er at henføre til eet af de foregaaende Ord, eller det er s. O. s. Østg. dabb stor, seig Klump af Sliim el. Lign.: altsaa med indskudt rdrabbes› — dabbes, ligesom f. Ex. ‹fråkujnelier› — fåk. (s. s.).

Drabbes, drabbhās, drabbois (m.)

s. Drabba 1. 2.