drânk (m.)

Espersen

Drānk (m.)

Drank = Bærme (hvilket Ord er fremmed for Bh.).