drâtawla (f.)

Espersen

Drātaula (f.)

et improviseret Dambræt ɔ: en firkantet Figur, som man med Kridt tegner paa et Bord, Bræt o. desl. og inddeler i Tavl el. Ruder, ligesom et Dambræt; i Stedet for Brikker betjener man sig af Nøddeskaller; at spille Dam paa denne Maade, kaldes: ‹ad träjkkja taula›. Samlg. Dsk. (foræld, el. sjeld.) Dragtavl, et Slags Brætspil, Træktavl (trække Tavl); it. Damspil; Isl. dammtafl, n., baade Dambræt og Damspil.