drossa (v.)

Espersen

Drossa (v. intr.)

ar-ada-ad

være seenfærdig, dorsk, ørkesløs: ‹gå å drossa›, gaae dovent og skjødesløst; deraf dross, n., en Person, som «‹drossar*›» (især om Mandfolk); drossla f., d. s., om Kvindfolk. I lign. Forst. Sv. drossa el. dråsa = Dsk. drøse, men og — drysse, falde ned i Smaadele; strøe (omvendt Baden D. L. O.: «drysser, lente et odiosus incedo; drøser, spargo, conspergo»).