drætt (f.)

Espersen

Drätt (f.)

(af dra, drage, trække),

1) en Vognstang; Vestg. drätt (Ihre D. L. p. 33); jfr. Dsk. Dræt, hvad der paa Ploven svarer til Stangen paa en Vogn, et Plovdræt, = Gottl. dregt; it. Dragtøi, Seletøi = Nsk. Drætte, n.

2) et Pløielands Længde; jfr. Angel. en Dræt: «Hestene gjøre en Dræt med Harven, i det de drage den hen ad Ageren».

Lærernes Ordbog

Drætt (f.)

en Vognstang; ligeledes et Pløjelands Længde.