andesgår (s.)

Espersen

Andesgår (⟦s.⟧)

(ɔ: anden Dags Gaar) bruges i Forb.: ‹i andesgår›; i Forgaars, Overgaars. Formen er opstaaet ved Sløifning (jfr. Sv. d. T. andag = annandag) og Omlyd (jfr. nedf. da); Jsk. (med forskjel. Modificationer i Udtal.) aandegaar andegoor, antegoors (i andegoor; s. Molb. D. L. p. 4. 16). ‹An› (= ajn), anden, er altsaa her (ligesom i Jsk.) brugt ved den forbigangne Tid; i Nsk. bruges annan om den tilkommende, f. E. annan Kveld, i Morgen Aften (jfr. Dsk. andendags; Sv. annandag).

Teinnæs

andesgårs (adv.)

i forgårs, Esp. ‹andesgår›.