æsber, æsper (propr.)

Espersen

Ane- (⟦pr.⟧)

[s. Ana pr..]

Esber (pr.)

Äsber (bl. s)

(Esbers-Esbersen; skrives sædv. nu med sp), almindeligt Mandsnavn = Esbern; Olddsk, Oldsv. Äsbjørn; Oldnsk., Isl. Ásbjörn (jfr. Göbber, Öbber). Som Exempler paa, hvorledes Navnet skreves i nogle af de foregaaende Aarhundreder, kunne mærkes: i d. 15de: Esbord, Esbornd, Esbern, — Esbernssen; i d. 16de: Esbern (nn), Esbørn (nn), Espernn, Esper, — Esbørsz, Esbernsz, Esbørnsz, — Esbernszen, Esbornsszen, Esbørsenn; i d. 17de: Esper, Espern, Esperzsen (s. Hübertz, B. Actst. pp. 18, 20, 21, 22, 79, 212, 226, 229, 250, 251, 327, 496, 498, 499, 545, 560, 570, 582. De Thura, B. B. p. 130, 134).