döijn, döjn, dönijn (m.)

Espersen

Döjn, döjng (m.)

Dødning, Død, Lig; Gjenfærd; Nsk. Dauing (for: Dauding), m., d. s.; jfr. m. H. t. Formen Vestg. illdöing, selvdødt Dyr. Naar man vil efterligne Lyden af den store, mellemste og mindste Klokke i et Kirketaarn, synger man: ‹Där kommer ejn döjng.— Hvor ble hajn å (hvor blev han af)? — Fannijn tou ’ijn, fannijn tou ’ijn (Fanden tog ham o. s. v.)› Jfr. föjng.