e (m.)

Espersen

E’ (m.)

ēpl. eer

Ed; om den offentlige, høitidelige Ed, ei om løs Sværgen og Banden. Jfr. skra-e.