aina (v.) II

Espersen

Eina (v. tr.)

ar-ada-ad

formaa, være i Stand til: ‹ja kajn inte eina mera›, jeg kan ikke overkomme Mere (f. Ex. bære, spise M.); Dsk. (sjeld.) evne; Sønderj. øvne.