ælla (s.)

Espersen

Ella (s.)

maaskee udtalt älla

et forlængst af Brug gaaet Substantiv, der betegnede Fødselssmerter (Skoug. B. B. p. 377). Uvist, om det er beslægtet med Nsk. Elda, svie, smerte, eller med Isl. ala, føde, parere, eller om det maaskee er en i figurlig Forst. brugt Pluralis af et tidligere tilstedeværende Ord ell, äll (jfr. Valborällijng) = Isl. él, Iling, Byge, Jsk. en Eel el. Æl, Nsk. El, Eling, Æling, hvilket sidste Ord i Nsk. ogsaa bruges fig. om stødevis heftige Anfald af Smerter.

Lærernes Ordbog

Ella (s.)

Fødselssmerter, et nu ubrugeligt Ord.