ælna (propr.)

Espersen

Elna (pr.)

Ällna

(i Skrift; udt. Ällna) Ellen.