ensammijn (adj.)

Espersen

Ensammijn (adj.)

sammen-sammed

d. s. s. ensammer (s. s.); Uppl. ensamen, eensom; Vestg. ensammell.