fâla, fâl (m.)

Espersen

Fala (m.)

paa Jernspader, Hakker, Høtyve o. fl. den hule Tange, det korte Rør, som gaaer op over Skaftet og skjuler Spidsen af dette; Nsk. Fal, m., d. s., Gl. Nsk. falr (Aasen); maaskee dannet ved Aflyd af v. fela (Isl.), skjule. Deraf f. Ex. ‹falakjiva›, Tvege, Tvefork, forsynet med slig Indretning.