fanenskaw, fanenskav, fanskaw, fanskav (n.)

Espersen

Fanenskaw (n.)

(af fanijn), et Haan- el. Ringeagtsudtryk, Skjældsord, der bruges i Om- og Tiltale baade om Personer og Dyr, f. Ex. Heste: ‹de’ e ett storajtut fanenskaw› (storagtigt Kreatur, Asen el. l.); ‹vittu homma dei, ditt fanenskaw›, vil Du rykke tilside, din Satan! Jfr. däwlskaw.