farruer (adj.)

Espersen

Farruer (adj.)

u-ut

(s. O. s. Jsk. farre, Nsk. færug, farug; Dsk., Sv. färdig), bruges i Bemærkelserne: som har gjort sig rede til; som har eller er fuldført, tilendebragt; desuden ei blot, som i dansk Talespr.: nær ved at gjøre eller hændes Noget, men ogsaa reent upersonligt: nær ved at finde Sted: ‹hajn e farruer å varra hall nålier›; ‹ded e farrut el. (almindeligere) farru’ å varra kālt ida›, det er næsten koldt idag; ‹där e farru’ å varra mer, flere›, der er nær ved at være mere, flere.