fiddijn (m.)

Espersen

Fiddijng (m.)

e

Garnet, som vindes om Væverbommen; ‹bomma fiddijngijn› (Gudh.), bomme Garnet: «‹nâr di bomma fiddijngijn, ɔ: svöva om bommijn på väwijn dēd, som di ska väwa toied å, så bre di fiddijngijn ud me kåmmijn (Kammen) så brett som di nu villa ha’d›». Jfr. fiddja f..