firrevidd (n.)

Espersen

Firrevidd (n.)

(nu foræld.), Ubesindighed (Skg.); sandsynligen d. s. O. som Dsk. (sjeld.) Forvid, Sindsforvirring (s. Molb. D. O.); Jsk. Ribe St. Førvid, Ubesindighed, ubetænksom Hastighed (Moth; s. Molb. D. D. L.); Tsk. Vorwitz, utidig Nysgjerrighed, Overilelse, Dumdristighed (jfr. Sv. förvett, n., Nysgjerrighed, = Isl. forvitni; Tsk. Fürwitz). Aldeles forskjelligt herfra er Nsk. Fyrevit, n., Klogskab, Forudseenhed.