fiskje (n.)

Espersen

Fiskje (n.)

Efteraar, egl. den Tid, hvor Efteraarsfiskeriet, navnlig Torskefangsten, foregaaer: ‹te fiskje›, til Efteraaret; ‹de’ va om fiskjed, då ja komm hjemm, ad hajn ble sjöger›; deraf f. Ex. Sammens. fiskjesawl, n. og m., Markarbeidet om Efteraaret; fiskjessijll, f., Efteraarssild. Sk. fischet (best. F.), Efterhøsten, «larsmässotiden» (Ihre D. L. p. 44); Nsk. Fiskje, n., deels Fiskeri (= Sv. fiske, n.; Isl. fiski, f.), deels Tiden, hvori de store Fiskerier foregaae, især Vaartorskefiskeriet i Februar og Marts. Jfr. ældre Dsk. Fiskende = Fiskeri (Molb. D. L. p. 113); Jsk. Fiskendet (best. F.), den aarlige Fisketid for Havfiskeriet, almind. fra Paaske til St. Hansdag.

Lærernes Ordbog

Fiskje (n.)

Efteraar.