fizzla (v.) II

Espersen

Fissla (v. intr., v. refl.)

ar-ada-ad

1) v. n. sladdre, hemmelig bagvaske, være Øretuder: ‹gå å fissla›; ‹fissla forr ejn›; Sk. fessla (Ihre); Dsk. d. T. fisle.

2) v. ref., ved Øretuderi indsmigre sig hos: ‹fissla sei ijn hos ejn.