fitt (n.)

Espersen

Fitt (n.)

Fedt, bruges ofte fig. til at betegne Noget, som gaaer let fra Haanden for Een: ‹hajn kajn smorra ’jn, slå ’jn i golled, liesom ett fitt›, = Dsk.: det er kun et Smørrebrød, for ham, at smøre ham, kaste ham til Gulvet.