fittenslænt (adv.)

Espersen

Fittenslänt (adv.)

kun i Talemaaden: ‹slå fittenslänt›, slaae feil, glip, baade i egl. og (hyppigst) uegl. Forst.: ‹hajn slo fittenslänt› (f. Ex. i Keglespil); ‹ded slo fittenslänt›, det mislykkedes; jfr. slänta.