fitteri (n.)

Espersen

Fitteri (n.)

Gjerningen: «ad fitta v. intr.» (s. s.); jfr. Jsk. Fidderi, «Vrøvleri».