ârs (f., m.)

Espersen

Ars (m.)

â

Arts, Bagdeel, podex (om Mennesker): ‹gje hannem ejn dask i arsijn!› I Sammensætning bruges derimod en Form års (s. årsbajl); Sv. ars, m.; Engl. arse; Tsk. Arsch, m.; Angel. Ahs (den almindelige og ei anstødende Benævnelse paa Menneskers og Dyrs Bagdeel).