flarka (f.) I

BO

Iflarka (s. f.)

[flȧrka]flt. -er

flarka (s. f.) [flȧrka]

flt. -er

Som skriftform anvendes flærke (således fx Bornh Haandv. Er. 45 o. fl. st.).

1) svømmefod såvel hos svømmefugle som hos pattedyr (er fx betegnelse for sælens og hvalrossens fødder, nævnt forr-, bâgflarker (for-, bagfødder). ‹ed slaw ænner me rö flarker› ‹sjælhujnnana va rættad på flarkarna (ɔ: lettede sig straks på benene og bevægede sig afsted) sjælhujnn e så benømmijn a hajn kajn flå ejn fisk (ɔ: torsk) me sina flarker lesom ijngentijng› ‹odderijn hâr ju flarker (ɔ: oddere har jo svømmefødder (N. B. odderen er ukendt ved Bornholm)) flarkarna (ɔ: af gæssene) kåga vi me i kråzasoppan› || hertil ssgr. som {-âneflarka-}, {-gåzaflarka-}, {-mågeflarka-}, {-sjælhujnnaflarka-}; jfr. ogs. {-forrflarka-}, {-bâgflarka-}.

2) spøg. ell. nedsættende betegnelse for en (forholdsvis stor, bred) fod, såvel hos mennesker som dyr). || om dyrs fødder:hujnn kom tassenes på sina bre flarker å grizada te på tæpped då jâ skujlle strö ujnne Sodijn (ɔ: en hest), så gâ hajn mai forladied en flarka læje i brysted› ‹nætter e hajn (ɔ: en hest) ikkje nâd grân, mæn hajn e flinker te fløtta flarkarna (ɔ: er flink til at flytte benene, går, løber, hurtigt afsted) || om menneskers fod (fødder); denne brug er meget alm.komm du inte här me flarkarna. Esp.› ‹sikkena flarker hajn hâr (ɔ: sikke store, brede fødder).› ‹hon satte flarkan læje opp i bjæded, som jâ hadde lawad ska du stikka dina flarker lie opp i næzan på mai!› ‹fløtt flarkan, flarkarna! (ɔ: flyt foden, fødderne!)› ‹jâ huggde mai i flarkan (ɔ: huggede mig i foden). || bâra flarker ell. især bâra flarkarna, bare fødder.horrijn kom på bâra flarker hærner› ‹hâr du bâra flarkarna idâ? (ɔ: er du barfodet, barbenet i dag.)især i forb. i bâra flarkarna, ɔ: barbenet, barfodet:hajn slopp træskona å løvv i bâra flarkarna› ‹går du i bâra flarkarna, når ded e så kâlt? glt. rim:(Peder) Marker // hajn e så starker, // a hajn kajn bæra en tyjnna arter // på sina bâra flarker // hærfrå te Væstermarker.(med forsk. varianter, jfr. fx Seier: BFM. 21)

3) spøg. om en dampers skrue ell. skrueblade.ejn kajn se flarkarna på’jn (kan siges, når en dampers skrueblade bliver synlige, når den bliver udlosset).› ‹nu ska hajn te brøgga flarkarna (ɔ: have skruen i gang) Af uvis opr.; jfr. {-flerka-}.

Espersen

⟦2⟧Flārka (f.)

pl. flarker

især pl. flarker bruges for Spøg om Fødderne saavel paa Mennesker som paa Dyr (s. d. foreg. O. Flārka): ‹komm du inte här me flarkarna!