flarpa (f.)

Espersen

Flārpa (f.)

et Slags Legetøi, som dannes af en Pennepose, fra hvis Ende der gjøres et Tomme langt Indsnit paa begge Sider, og som frembringer en stærk skurrende Lyd, naar man blæser i det.