flawuer (adj.)

Espersen

Flāwuer (adj.)

u-ut

med Revner, Fliser i (s. Flawa 1): ‹flawut jarn›; ‹träd e flawut›; Engl. flawy, som har Sprækker; Sv. flagig, fliset (Ångerml. flag, flaga, revnet, sprukket).