fli, fly (v.) I

Espersen

Fli, fly (v. tr.)

er-de-t

Fli ældre F., endnu almind. paa Bøigden, fly, Kjøbst., Gudhj., istandsætte, reparere; om Bygninger, Klæder, Sko o.s.v.: ‹ja har inte fåd mitt hus flyt inu› (Gudh.); ‹vittu inte fli mijn kjoul, mina stäwla›; med samme Bemærk, i ældre danske Skrift, flie («reparare» Gram); Gottl. flia; fremdeles Sønderj., Angel., Fyen., Loll., Nordsj. flie, fli, men ogsaa i videre Forst. (lave, indrette, ordne, pynte o. s. v.) = Nsk. (Berg. og Tr. St.) fli, i dansk Skriftspr., hvor det sjeld. bruges, skrives nu flye. Jfr. N. S. flijen, stille i Orden, bringe i Lave, «componere», upflijen, oppynte (Holl. vlijen, v. n., være passende, sømme sig). Verbet: flye = række, overlevere, hedder i Bh. almind. fly (er-de-t); dog høres ogsaa fli; Dal., Östg., Sk., Blek. fly, Dsk. DD., Nsk., Jemtl. fli.