flizza (v.)

Espersen

Flissa (v. intr.)

ar-ada-ad

fnise; Sv. flissa (Isl. flissa derimod: grine, skoggerlee = Verml., Vestg. flissa, Helsingl. flessa, V. Bott. fläsa, jfr. Almqv.; Ihre); Sønderj. flistre.