flæska (v.)

Espersen

Fläska (v. tr., v. intr.)

flenge, skjære, hugge store Stykker (s. O. s. Sv. d. T. fläska, Dsk. d. T. fleske, Sønderj. flidske): ‹fläska itu›, om Flesk og Kjød; ‹fläska å› (= «‹hugga ejn helu å›»), især om Hugst i Smaaskov, som gjøres i Hast og i stor Udstrækning; it. fig. ile afsted (= ‹fläjnga adsta›); ‹fläska opp›, fig. om dem, som bande og skjende: ‹di fläska gott opp› (= ‹farras ijlla›; ‹bajnas›); Nsk. fliska aa banna; Sjæll. fleske Eder af sig (baade denne og den anden dermed eensbetydende Talemaade: at fleske op anføres begge i V. S. O. som brugelige i dansk dagl. T.).