fløndra (f.)

Espersen

Flöndra (f.)

egl. en Flynder (Nsk. Sv. flundra), bruges som figurlig Benævnelse om det lille trekantede, med lidt Bly beslaaede Træstykke, som hører til Loglinen.