fodtræ (n.)

Espersen

Fodträ (n.)

Benævnelse paa den lange Stang, som hænger ved Tøirepælen og udgjør Hovedbestanddelen af Tøiret, som man bruger det paa Bornholm. S. forøvr. d. foregaaende O. Fodmur.