foie (adj., adv.)

Espersen

Foie (adj., adv.)

1 E.

1) adj., liden, ringe: ‹en foie tijng›; Dsk. (sjeld.) og tildeels Nsk. Føie; Sv. föga.

2) adv., lidet = saa godt som ikke, neppe: ‹de’ e foie värt å snakka om›; ‹ijn vedd foie å ’d›, man mærker neppe til det; ‹ijn kajn foie bokka ’d› (neppe bøie det); Sv. föga, d. s., f. m.; Dsk. (sjeld.) føie, lidet; kort. Jfr. noue.

Lærernes Ordbog

Foie (adv.)

neppe; ‹já vidd foie åd›.