folk (n.)

Espersen

Folk (n.)

Folk, bruges ogsaa om en enkelt Person, baade af Mand- og Kvindekjønnet (f. Ex. i Gudh.), dog almindeligst om det sidste: ‹ett stolt, nätt folk›; ‹to nätta folk›; Dsk. Almuespr. Folk, d. s.; Vestg. fohlk, et Kvindfolk (alene) = Gottl. ett menskä (ei i foragtelig Forst. som Tsk. Mensch, n.).

Lærernes Ordbog

Folk (n.)

Folk; bruges ofte om Fruentimmer; ‹déd e et net folk›; ‹et dygtigt arbeidsfolk›.