foll (s.)

Espersen

Foll ([s.])

i foll›, om Hoppen, drægtig, med Føl: ‹märn e i foll›; Dsk. (Sjæll., Jsk.) i Fol, Sv., Sk. i föl; Gottl. i fyl.