forarmas (v.)

Espersen

Forarmas (v. dep.)

as-ades-ads

ikke blot = Dsk. forarmes, ɔ: blive fattig, komme i Armod; men ogsaa = Nsk. armast, ɔ: udmagres, blive mager; navnlig om Kreature, som tabe Huldet: ‹kreitur’n (kjörna, får’n) ha forarmads eller e blena forarmada i år› (Gudh.).