forbajnada (adv.)

Espersen

Forbajnada (adv.)

forbandet = overmaade i ufordeelagtig Bemærk.: ‹däjn horrijn e så forbajnada bällaajtuer›.