forgryza (v.)

Espersen

Forgrysa (v. refl.)

er-te-t

forbauses, forundre sig høiligen jfr. forgjysa): ‹ad forgrysa sei ouer nâd›; samlg. Nsk. grysja gryse, rysja (Sv. rysa), gyse; A. S. agrysan; Tsk. grausen, N. S. gräsen. S. forøvr. adj. gryselier.

Lærernes Ordbog

Forrgrysa sei (v.)

forundre sig højligen.