forhâulier, forhoulier (adj.)

Espersen

Forhoulier (adj.)

i-it

1) bedrøvet, misfornøiet, fortrydelig over Noget (Nsk. mistykkjen): ‹hajn e forhoulier ouer ’ed›; ‹ded må du inte seia te ’na, forr så bler hon forhouli.

2) bedrøvelig, ubehagelig, beklagelig, fortrædelig: ‹en forhouli tijng, forhouli anstalt› (Omstændighed, Affaire); ‹ded e, va då forhoulit.

Lærernes Ordbog

Forrhauli (adj.)

bedrøvet; ‹forrhaulit›, beklageligt, til at fortryde.