forrlass (n.)

Espersen

Forlass (n.)

Fremlæs, den Del af Læsset, som ligger for paa Vognen (jfr. baglass); Falst. Forlæs.