forrlænnijn (f.)

Espersen

Forlännijng (f.)

en halv Dags Arbeide ved Pløining; jfr. Vestg. forlänne, Tværland, Agerstykke, som er pløiet paa tværs for et andet; Loll. Forland, Forpløining (Bh. forploinijng); Tværager for Enden af andre Agre.