formarkja (v.)

Espersen

Formarkja (v. tr.)

er-te-t

= Dsk. d. T. formærke, komme til Kundskab om: ‹gakk å formarjkj hans tyjkkje› (Mening).