formuer (adj.)

Espersen

Fōrmuer (adj.)

u-ut

(ɔ: fornuer) raadden inden i (om Træ): ‹formut trä, formuer ask›; ‹träd e formut› (Gudh); samlg. adj. frönner. Jfr. Sk. forn, foren, Gl. Dsk. forn, fornet, adj., raadden, ormstukken, trøsket, frønnet (Sk., Helsingl. fornas, Gl. Dsk. fornes, forne, ældes, raadne, ormstikkes, trøske); Isl. forn, adj. gammel, (fyrnast, Gl. Sv. fyrnas, ældes, blive brøstfældig; Smål. fyrnas, visne). Det falsterske forornet el. forurnet, der bruges om alt det, som er paa Veien til at raadne, f. Ex. Træ, Lig (s. Molb. D. L. p. 129), er udentvivl af samme Oprindelse, men vel snarest opstaaet af et Particip. forfornet (Moth har i sin Ordb. forforne, om Træer: gaae ud, raadne).