forre (præf.)

Espersen

Fórre- (⟦præf.⟧)

= Dsk fore, bruges alene i Sammensætning og kun i meget faa Tilfælde.