forredsel (n.)

Espersen

Forrēdsel (n.)

(foræld.), Huusholderske = rēdeia (ɔ: rēdedeia); af ‹rē forr› (s. Re v.); jfr. Langel, rede for, udrette, forestaae, bestyre.

Lærernes Ordbog

Forrédsel (n.)

en Husholderske. Nu ubrugeligt.