forrijn (konj.)

Espersen

Fórrijn (konj.)

(= ‹forr ĕjn› = ‹forr enn›), før end, førend; Isl. fyrr enn.